PARADISOS

Paradise Regained: New Life for Old Gardens

Y Prosiect

Mae PARADISOS yn rhan o raglen ymchwil ledled Ewrop ar "warchod, diogelu a gwella ein treftadaeth ddiwyllianol, trwy gydweithrediad Ewropeaidd".

Mae PARADISOS yn golygu bod sefydliadau ymchwil o dair gwlad yn rhannu eu profiad a'u gallu.

Y sefydliadau dan sylw yw:

Manchester Metropolitan University (Golygfa wedi'i chuddio)
Ed Bennis   e.m.bennis@mmu.ac.uk
John Dyke   john.dyke@virgin.net
Instituto Superior de Agronomia (Planhigion wedi gordyfu)
Cristina Castel-Branco   botanico.ajuda@netc.pl
Francisco Castro Rego   botanico.ajuda@netc.pl
Università degli Studi di Napoli Frederico II (Dirywiad pensaernïol)
Donatella Mazzoleni   domazzol@unina.it
Stefano Mazzoleni   mazzolen@unina.it

AMCANION Y PROSIECT

  • Rhoi yn ôl i gymdeithas y mwynhad o dreftadaeth ddiwylliannol a naturiol y dirwedd
  • Darparu sail ar gyfer deall materion a digwyddiadau sydd a wnelont â'r dreftadaeth dirwedd yma
  • Annog defnydd newydd o dirweddau hanesyddol, gyda phwyslais arbennig ar y celfyddydau, tra'n gwarchod yr adeiladwaith hanesyddol
  • Codi ymwybyddiaeth a diddordeb y cyhoedd mewn gerddi drwy ddehongli dyfeisgar
  • Hyrwyddo a gwarchod bio-amrywiaeth cynefin y dirwedd ddiwylliannol
  • Datblygu, drwy gydweithrediad cydwladol, wybodaeth gydranedig o adfer gerddi a'u cyflwyno i'r cyhoedd


English | Cymraeg | Italiano | Português