PARADISOS

Paradise Regained: New Life for Old Gardens

Adfer paradwys

...man ble mae nodded, hapusrwydd a pherffeithrwydd...

Mae 4 cam allweddol i dodd ‚ bywyd newydd i hen erddi

Stage 1 : Research
Cam 1: Ymchwil
 • Ymchwil hanesyddol
 • Arolwg safle
 • Asesiad o'u pwysigrwydd
Stage 2 : Strategy
Cam 2: Strategaeth
 • Creu gweledigaeth hirdymor, sy'n hyblyg ac yn realistig
 • Dechrau ‚ cham penodol, sydd, fel crychau ar lyn, yn datgloi'rdyfodol
Stage 3 : Action
Cam 3: Gweithredu
 • Model: gweledigaeth o'r hyn y gellir ei gyflawni
 • Clirio: yn datgelu cymeriad gardd
 • Adfer: canolbwynt ar gyfer gweithgaredd o'r newydd
Stage 4 : Awareness
Cam 4: Ymwybyddiaeth
Targedu cynulleidfaoedd allweddol
 • Y Gymuned leol
 • Gwneuthurwyr polisi


English | Cymraeg | Italiano | PortuguÍs